Pour le 150e anniversaire de la naissance de S. V. Rachmaninov.
Elena Tarasova, Nail Mavlyudov, Philipp Kopachevsky

Pour le 150e anniversaire de la naissance de S. V. Rachmaninov.
Elena Tarasova, Nail Mavlyudov, Philipp Kopachevsky