OPUS UNIVERSUM. Концерт 5 и 6.
Мария Симакова (сопрано), Анна Янчишина (скрипка), Елена Корженевич (скрипка), Елена Тарасова

OPUS UNIVERSUM. Концерт 5 и 6.
Мария Симакова (сопрано), Анна Янчишина (скрипка), Елена Корженевич (скрипка), Елена Тарасова